Posted by admin on Listopad - 30 - 2016 | Komentowanie nie jest możliwe

Pieczątki są konstruowane na ogół po to, by przekazywać ważne informacje połączone z prowadzoną działalnością służbową. Najogromniejszą grupę zamawianych artykułów stanowią pieczątki nagłówkowe użytkowane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, lub przygotowania listów oraz rozliczeń. Pieczęcie nagłówkowe muszą zawierać imię oraz nazwisko oraz stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci oraz nazwę firmy oraz dane adresowe. Nieraz umieszcza się adres siedziby firmy, adres do korespondencji czy adres strony internetowej oraz poczty elektronicznej oraz telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe używane do oficjalnej korespondencji oficjalnej zawierają najczęściej nazwę oraz adres siedziby firmy, często też NIP oraz REGON. Tutaj na pewno reklama słupsk są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wskazanych postępowaniach przed urzędami czy innymi przedsiębiorstwami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane obejmują, przeważnie, wszelkie informacje o lokalizacji i możliwościach kontaktowych z daną firmą. Wolno jednak uzupełniać je wszelakimi innymi informacjami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Pozostałe artykuły:

Comments are closed.